Lokal kvegdrift er blitt cowboyturisme

Skrevet av Thomas Gundersen.

Avisa Nationen har laget en reportasje om kvegdrift og om hvordan vi, sammen med lokale bønder driver fe til og fra sommerbeite i Vuludalen. Hele reportasjen er her gjengitt med tillatelse fra Nationen.

Lokal fedrift  er blitt attraktiv cowboy-turisme i Gudbrandsdalen.

Kreative bønder har startet fedrift i Rondane med hjelp av hester. I dag er det lange køer av turister fra inn og utland som vil delta i drift og tilsyn av kveg på høyfjellet.

Vinstra.  - Her ved Rondane får jeg levd  ut guttedrømmen om cowboyliv med fedrift og hester på store vidder, sier Thomas Gundersen (38)  fra Akershus.

For seks år siden gikk han over fra å være turist til fastboende i Gudbrandsdalen. Flytting fra Oslofjordområdet til fjellbygda skjedde mye takket være idérike gårdbrukere som ville utnytte ressursene i utmarka bedre - og skapte tilbud med fedrift  på hesteryggen i høyfjellet  for både fastboende og turister.


Kveget drives til sommerbeite i Rondane nasjonalpark.

- Jeg er født og oppvokst i Drøbak, men har hyttemessig alltid hatt en tilknytning til Gudbrandsdalen. Da jeg så hvordan fjellet ble brukt her, med tanke på hester, kveg og friluftsliv fikk jeg endelig sparket jeg trengte for å flytte nærmere den norske fjellheimen, sier Gundersen.

Han flyttet til Vinstra i 2008 og ble raskt en del av miljøet rundt Sulseter Rideleir, som i samarbeid med lokale bønder arranger turer turer med fedrift til hest innover viddene i Rondane.

Fanger nye innbyggere

 - Etter at jeg flyttet hit bruker jeg mye av fritiden på turer både med kvegdrift og tilsyn i Rondane og hjelper arrangørene på Sulseter, sier Gundersen.

Ifølge  Kari og Morten Sandbakken - som står som arrangører av pakketurer med fedrift og tilsyn for turister inn i Rondane  -  er interessen for dette tilbudet så stort at de i dag opererer med lange ventelister.

- Fordi kvegdriften til hest går inn i en nasjonalpark, er det begrenset hvor mange turister som kan være med på hver tur, sier Kari Sandbakken.

Sammen med mannen driver hun Sulseter Rideleir med over 60 hester.

Lange ventelister

-  Vi har lange ventelister for å få være med på kvegdrift inn i Rondane tidlig sommer og høst. Tilsyn gjennom beitesesongen er det også stor interesse for, sier Morten Sandbakken.

Helga 5. til 7. september var første drift med fesanking denne høsten.

- Et  fantastisk vær, der vi kunne sove ved bålet under åpen himmel, og hadde med oss rundt 100 storfe fra sommerbeite inne  Vuludalen  fram mot setrer og bilvei, sier Morten Sandbakken.

Les om våre kvegdriftsturer her!

På hesteryggen inn og ut av Rondane forteller han turistene at tradisjonelt er landbruket i Gudbrandsdalen bygd opp med bruk av ressurser både nede i dalen og på høyfjellet.

-  Gårdene bruker den dyrka innmarka som vinterfôr og er derfor helt avhengig av utmarksbeite som sommerfôr. I tillegg hindrer de attgroing i fjellet. Kulturlandskapet er viktig både for fastboende og de som besøker viddene våre, sier Sandbakken.


Morten Sandbakken, trailboss - driver Sulseter Rideleir sammen med sin kone Kari.

Følelsen av å gjøre en viktig jobb får cowboyene på hesteryggene  til å nikke tankefullt, det synker inn at dette er alvor og ikke bare lek og moro.

Etter noen timer er de ved målet og møter hundrevis av kveg på store høyfjellssletter der graset er tett og saftig.

Nye bånd mellom bygd og by

Ingunn Bakken (38), hesteeier og odelsjente fra Vinstra, deltar ofte  på turene med fedrift i Rondane.

Les også: Og bakom synger Rondane

 - Arbeidet vi gjør sammen med Sulseter Rideleir er viktig. Beitelaget får drevet kveget ut og inn av fjellet, og gjester fra fjern og nær får dele opplevelsen med trygge guider fra Sulseter rideleir. En vinn-vinn situasjon for alle parter, sier Bakken.

Hun tror også en slik arena - der gårdbrukere, bygdefolk og turister  fra inn og utland kan møtes om en felles aktivitet og arbeid -  skaper både  større forståelse mellom ulike kulturer og sosiale lag.

- Samtidig knyttes det nye bånd mellom bygd og by - og forståelsen for landbrukets kår og verdiskaping øker, sier Bakken.


Rundt bålet knyttes bånd fra forskjellige kulturer.

Morten Sandbakken sier han allerede har mottatt bestillinger for neste år fra deltagere på fedrift-turen forrige helg.

- Det er positivt for hele opplegget å ha med en del gjengangere som kjenner landskapet og utfordringene ved en slik drift. Det gir samtidig en trygghet for dem som er nybegynnere, sier Sandbakken

Les om kvegtilsynsturene her!

Ny cowboybølge

Har forteller at en del deltagere kjører cowboystilen fullt ut - med lasso og  masse andre  effekter og utstyr i beste westernstil i bagasjen. Noen har også med seg egne hester  og har  skaffet seg cowboyhatter med innebygd ridehjelm til fjellbruk.

-  I juni setter vi opp to turer der vi driver dyra inn i fjellet. Vi har så flere turer i juli/august med tilsyn av kvegflokkene. Samtidig kløver  vi ut saltstein og ser etter at alt står bra til, og samler inn de dyrene som har flyttet seg ut av området, sier Sandbakken.


Samarbeidet mellom ryttere og de lokale bøndene er viktig når kveget skal lokaliseres.

Deretter arrangeres to turer i september hvor dyra samles inn og bringes ned til sivilisasjonen igjen.

De som deltar som cowboyer inn i Rondane må være over 18 år og ha rideerfaring - og kunne håndtere hesten på en trygg og god måte.

Drifte- og tilsynshelgene starter alltid fredag kveld på Øyasetra. Her går hestene på inngjerdet kve, og her er også samlekvea til kveget.

Utvikler mot og tålmodighet

 - Kvelden begynner med rigging av camp, noen velger å sove i lavvo mens andre velger leie ved siden av bålet på ekte cowboyvis. Når alle gjestene er på plass deles hester og salvesker ut, og det blir gitt nødvendig informasjon om tur og pakking, sier Sandbakken.

På disse turene er gjestene med på hele jobben både med rigging av camp, hester og kveg.

- Jeg synes det er flott at turister og lokale bønder i fellesskap kan drive nesten 300  kveg til sommerbeitene våre i Vuludalen. Vi gir oss ikke før jobben er fullført, selv om det er langt på natt, sier gårdbruker og kvegeier Ole Brandvold (62) på Vinstra. Han er selv med på mange av turene.


Dyrene beiter på frodige sletter i Vuludalen gjennom sommeren.

Brandvold understreker at dette er turer for  ryttere som orker å sitte i salen i timevis uten pause.

- Fedrift i Rondane er også  en prøve på mot, ferdigheter og ikke minst tålmodighet. Blir du med på denne turen, kreves det at du gjør en seriøs jobb. Både når det gjelder hesten din, kveget og rigging av camp, sier Brandvold.

Sparer gjeterlønning

- Før måtte vi kvegeiere ha en fast fegjeter inne i Vuludalen i beitesesongen. Nå slipper vi denne utgiften  fordi vi får svært god hjelp  fra turister som deltar på turer med fedrift og tilsyn fra juni til september, sier Brandvold.

Bonden på Vinstra sier han har fått mange nye bekjentskaper i flere land og verdensdeler på grunn av kvegdrifta i hjembygda.

Sammen med Gundersen, Bakken og Sandbakken -  og en rekke andre frøninger og gudbrandsdøler -  gleder Brandvold seg stort  til å møte tilreisende fra fjern og nær til felles innsats og opplevelser når det aller siste kveget skal drives ned fra beitene i Rondane neste helg.

- Stadig flere cowboys og cowgirls kommer tilbake år etter år. Samholdet og vennskapet forsterkes for hver tur bygdafolk og turister har sammen for å vokte og drifte storfeet som utnytter de viktige beiteressursene vi har inne i fjellområdene våre, sier Brandvold.

Av: Lars Kristian Steen (Nationen)